Tante Agaath lening

Met een Tante Agaath lening kun je als startende ondernemer over zakelijk durfkapitaal beschikken. Droom je ervan om voor jezelf te beginnen? Dan heb je hier meestal een startkapitaal voor nodig.

Als je zelf niet over voldoende vermogen beschikt, kan een Tante Agaath lening uitkomst bieden. Bij deze achtergestelde lening leent een extern persoon (bv. familielid) geld uit aan jou als startende ondernemer.

Ook al doet de naam anders vermoeden, toch hoeft de kredietverstrekker van de Tante Agaath lening geen familielid van de starter te zijn. Dit mag wel, maar het kan ook een vriend zijn.

Het is wel een voorwaarde dat de geldverstrekker niet samen met de starter de onderneming drijft. Ook mag deze niet getrouwd zijn met de ondernemer of ermee samenwonen om dit durfkapitaal te ontvangen.

De durfkapitaal-regeling (Tante Agaath lening)

De Tante Agaath lening staat ook wel bekend als de durfkapitaal-regeling. De lening wordt zo genoemd, omdat de ondernemer nog maar net is gestart en zich nog moet bewijzen in de markt. Aangezien het verstrekken van deze lening niet geheel zonder risico is, wordt deze term dus durfkapitaal genoemd. Een achtergestelde lening kun je natuurlijk niet zomaar afsluiten. Een particuliere investeerder zal deze lening alleen aan je verstrekken, als deze ook echt mogelijkheden in je ondernemingsplan ziet. Het gaat dus vooral om vertrouwen.

Voorwaarden

Als je een Tante Agaath lening wilt afsluiten, dan zijn hier een aantal voorwaarden aan verbonden:
 • De lening is bedoeld voor een startende ondernemer
 • De minimale rente ligt op 8 tot 9%. De rente mag in ieder geval niet hoger zijn dan de wettelijke rente
 • Je leent minimaal een bedrag van €2269 en maximaal €50.000
 • Het geld van de lening wordt enkel gebruikt om delen van de nieuwe onderneming te financieren
 • De geldverstrekker heeft zelf geen geld geleend om de lening te kunnen verstrekken
 • Het is wenselijk dat een eventuele BKR registratie wordt verwijderd
Aangezien dit een ‘achtergestelde lening’ is, gaan de andere schuldeisers de eerste acht jaar voor bij het innen van de schulden. Dit zijn de preferente,- concurrente- en boedelschuldeisers. De achtergesteld schuldeiser is de hekkensluiter. Verder kan de kredietverstrekker natuurlijk ook een aantal voorwaarden stellen aan de Tante Agaath lening. Zo kan de rente variabel zijn. Soms is deze afhankelijk van de winst die je als ondernemer maakt. Ook kan de geldverstrekker als voorwaarde stellen, dat deze recht heeft op een deel van de omzet van jouw onderneming. Een andere voorwaarde kan zijn dat de verstrekker recht heeft op een vastgesteld aantal aandelen. Als je winst maakt, dan moet je de geldverstrekker dus veel geld terugbetalen.

Tante Agaath lening overeenkomst

Om de Tante Agaath lening door de Belastingdienst te laten goedkeuren, moet er een overeenkomst zijn opgesteld. In dit contract moeten de volgende punten zijn opgenomen:
 • De hoogte van het bedrag
 • De looptijd van de lening
 • De ingangsdatum van de lening
 • Het rentepercentage
 • De delen van de onderneming die gefinancierd worden
 • De naam en het Burgerservicenummer van de ondernemer en de geldgever
Download hier een voorbeelddocument (doc/zip) van een contract.

Registratie

De Tante Agaath lening moet contractueel zijn vastgelegd en moet worden geregistreerd bij de Belastingdienst. Zonder een geldige registratie, geldt deze lening niet.

Wat is durfkapitaal?

Dit is kapitaal (ook wel risicodragend capitaal genoemd) die men gebruikt als je geld stopt in bedrijven waar hogere risico’s op het rendement zitten. Vaak gaat het hier om start-ups. 

Tante Agaath lening bij overlijden

Als de geldverstrekker overlijdt, zonder dat er goede afspraken zijn gemaakt, dan kan het zijn dat de erfgenamen van de overledene het gehele bedrag kunnen opeisen.

Om problemen te voorkomen, is het een advies om in de overeenkomst ook voorwaarden op te stellen over de terugbetaling van de Tante Agaath lening aan de erfgenamen van de geldverstrekker.

Kwijtschelding

Behaal je de verwachte winst niet? En lukt het je niet om alles terug te betalen? Dan kan de geldverstrekker je de lening, of een deel ervan, kwijtschelden. Natuurlijk dien je dit wel op te geven bij de Belastingdienst.

De Tante Agaath lening heeft zowel voor de ondernemer als de kredietverstrekker enkele voordelen.

Voordelen voor de ondernemer

Dankzij een durfkapitaal kan de ondernemer toch een startkapitaal verkrijgen, als hij of zij geen geld kan lenen bij de bank. Soms wordt deze achtergestelde lening gezien als een eigen vermogen. Iets dat weer financiële voordelen oplevert.

Een ander voordeel is, dat je als ondernemer je eigen vermogen vergroot. Hierdoor krijgen banken meer vertrouwen in jouw onderneming.

Het is mogelijk dat je dan wel een aanvullende verzekering bij de bank kunt afsluiten, zoals een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Voordelen voor de kredietverstrekker

De kredietverstrekker kan weer profiteren van een aantal fiscale voordelen, zoals:

 • Extra dividendvrijstelling
 • Extra rentevrijstelling
 • Aftrekpost bij kwijtschelding
 • Vrijstelling van vermogensbelasting

Naast de vele voordelen voor de ondernemer en de kredietverstrekker, hangen er ook een aantal nadelen aan deze Tante Agaath lening. Voor zowel de ondernemer als de geldverstrekker heeft dit durfkapitaal een aantal nadelen.

Nadelen voor de ondernemer

Als je ondernemer bent, dan is de redelijk hoge rente een minpunt. De minimale rente die je betaalt is een rente van 8 tot 9%. In sommige gevallen kan dit zelfs 15% zijn. Een partij zoals Qredits kan dan misschien toch voordeliger zijn.

Nadelen voor de kredietverstrekker

Het grootste nadeel voor de kredietverstrekker is, dat deze bij een eventueel faillissement flink wordt achtergesteld. De andere kredietverstrekkers hebben altijd voorrang.

Rekenvoorbeeld

Als een persoon een Tante Agaath lening van €10.000 verschaft aan een startende ondernemer, dan kan de geldverstrekker profiteren van een vrijstelling voor vermogensrendementsheffing van €120 per jaar (€10000 x 4% (fictief rendement box 3) x 30% (tarief box 3)).

Verder kan er maximaal 8 jaar gebruik worden gemaakt van de vrijstelling. In totaal is dit dus €960 (8 x €120). Verder is het voordeel van de heffingskorting voor de geldverstrekker €70 (€10.000 x 0,7%).

De kredietverstrekker kan alleen van dit voordeel profiteren als deze in die jaren ook belasting heeft moeten betalen. Als de Tante Agaath lening wordt kwijtgescholden, dan kan de kredietverstrekker gebruikmaken van de aftrekmogelijkheid van het verlies in box 1.

Dit is €10.000 vermenigvuldig met het gemiddelde belastingpercentage over de laatste €10.000 inkomen in het betreffende belastingjaar.

Voor jou, als ondernemer, is de rente die je betaald aftrekbaar van de gemaakte winst. Als je bijvoorbeeld 7% rente betaald met een marginaal belastingtarief van 42%, dan ontvang je elk jaar €294 terug van de Belastingdienst (42% x 7% x €10.000).

Let wel, er word renteaftrek momenteel flink gediscussieerd in de Tweede Kamer. 

Vergeet ook de betaalde BTW niet. Ook deze krijg je weer terug en kun je van de investering afschrijven. Ook heb je, als startende ondernemer, wellicht recht op een kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je minimaal €2301 en maximaal €311.242 in je onderneming hebben geïnvesteerd. In de tabel hieronder vind je meer informatie en percentages.

Tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Investeringkleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Niet meer dan €23000%
€2301 tot en met €56.02428% van het investeringsbedrag
€56.025 tot en met €103.748€15.687
€103.749 tot en met €311.242€15.687 verminder met 7,56% van het deel van het investeringsvermogen boven €103.748
Meer dan €311.2420%

Overweeg je om een achtergestelde lening af te sluiten bij een familielid of kennis? Kijk dan eerst goed naar de voorwaarden en teken niet zomaar. Schakel de hulp in van een accountant of een financieel expert. Deze kan je voorzien van een professioneel advies.

Een voorbeeldsituatie

Een vrouw die jarenlang als allround kapster voor een baas heeft gewerkt en een flink bedrag heeft gespaard, kan nog net iets tekort komen om haar eigen salon te openen.

Als een familielid of kennis haar dan aanbiedt om de rest van het bedrag te lenen, dan kan ze een Tante Agaath lening, oftewel een achtergestelde lening, bij deze persoon afsluiten.

Stel dat ze een bedrag leent van €7000 met een rente van 8%, waarbij de looptijd van de Tante Agaath lening 6 jaar is. Ze lost dan elke maand maandelijks een bedrag af van minimaal €98.

Alternatieven

Het meest voor de hand liggende alternatief is een reguliere zakelijke lening. Deze zijn er in diverse grootten en maten.

Of je nu een ZZP lening wilt afsluiten of een financiering nodig heeft voor een gevestigd bedrijf. Er is voor iedere ondernemer een passend voorstel op te maken.

Kwijtschelding lening overeenkomst

Het is ook mogelijk om een lening kwijt te schelden. Hiervoor heb je een overeenkomst nodig. Er zijn verschillende modelovereenkomsten te vinden op het internet. 

Zakelijke lening nodig?

Vergelijk 5 populaire aanbieders van zakelijke leningen en vraag geheel kosteloos offertes op.
gratis