Hypotheek met BKR registratie: alle opties en aanbieders (2024)

Wil je een hypotheek met BKR codering regelen? Dat kan, maar is afhankelijk van het type codering en gewicht hiervan. Een hypotheek met BKR registratie wordt bijna dagelijks aan nieuwe huizeneigenaren verstrekt.

Duidelijkheid in: 3 werkdagen / 5 min

veilig op hypotheek-rentetarieven.nl

veilig via hypotheekadviseur.nl

   

Gelukkig ben je dus niet de enige aangezien ruim 10 miljoen Nederlanders in hetzelfde schuitje zitten. Succesvol een hypotheek met BKR aanvragen is voor velen van hen mogelijk.

Om er 100% zeker van te zijn of je in aanmerking komt, kun je hierboven een gratis hypotheek check doen. Een tweede optie is om een gratis afspraak te maken met een hypotheekadviseur. Deze zal dan een profielanalyse doen en toetsen je een hypotheek met BKR kunt aanvragen.

Hypotheek met BKR (invloeden)

Ga je een hypotheek met BKR afsluiten, dan wordt er gekeken naar de volgende gegevens:

 • Je leeftijd
 • NHG (ja/nee)
 • Bruto inkomen
 • Rentevaste periode
 • Bestaande schulden
 • Hoogte hypotheekrente
 • Type BKR notering

De instantie die schulden registreert, het Bureau Kredietregistratie (BKR), speelt daarbij een belangrijke rol bij een hypotheek met BKR notering. Hier wordt bijgehouden hoe hoog de schuld is en aan de hand van coderingen wordt bijgehouden hoe de afbetaling hiervan verloopt.

Voor het aanvragen van een hypotheek hoeft een registratie bij de BKR niet meteen een probleem te zijn. Zolang de schuld naar behoren wordt afgelost. Heb je een positieve registratie, dan kun je afhankelijk van je inkomen gewoon een hypotheek aanvragen.

Pas bij een negatieve registratie bij de BKR (A-codering), en bij het niet op tijd aflossen van de schuld, kan het moeilijk tot onmogelijk worden om een hypotheek met bkr te krijgen.

Hypotheek en BKR codering invloed

Mocht het voorkomen dat de afbetaling van je schuld in het geding komt, dan kan het BKR je een achterstandscodering toekennen. Aan de hand van dit coderingssysteem wordt aangegeven hoe het afbetalen van de schuld ervoor staat, en hoe problematisch de achterstand op verplichtingen is.

De BKR kan de volgende coderingen toekennen:

• Code A en H: deze standaardcodes worden gebruikt om aan te geven dat achterstand (A) ontstaan is en dat herstel van betaling (H) is gerealiseerd.
• Code 1: Dit is een speciale codering, die aangeeft dat er een achterstandssituatie is ontstaan en een aflossingsregeling is opgesteld.
• Code 2: Bij deze speciale codering is er sprake van een opeisbare (rest)vordering.
• Code 3, 4 en 5: Dit zijn coderingen voor uitzonderingssituaties. Bijvoorbeeld als de kredietnemer niet te bereiken is of een preventieve betaalregeling in gang gesteld is.

Een bkr codering is altijd van invloed op de maximale hoogte van de hypotheek die je kunt afsluiten. In sommige gevallen kan een codering er zelfs voor zorgen dat het helemaal niet mogelijk is.

Voor het aanvragen van een hypotheek met bkr registratie is het dus zaak om het aflossen van eventuele schulden goed bij te houden, en om steeds te letten op een eventuele BKR-codering die roet in het eten kan gooien.

Problematische BKR-coderingen

Niet iedere achterstandscodering maakt het aanvragen van een hypotheek moeilijk of onmogelijk. Wanneer kun je nu wel een hypotheek afsluiten, en wanneer niet?

Hypotheek aanvragen met BKR-codering

Bij standaardcodes is dat vrij overzichtelijk. Achterstand van betaling (code A) maakt de hypotheekaanvraag onmogelijk, tot het moment dat de aflossing weer hersteld is (code H) en bkr registratie is verwijderd.

Bij speciale A-coderingen (1 tot en met 5) ligt het iets lastiger. De meeste instellingen verstrekken per definitie geen hypotheek als je een BKR-codering hebt opgelopen.

Desondanks zijn er speciale hypotheekinstellingen die zich bereidwilliger opstellen. Zij kijken aandachtig naar de situatie en maken op basis van de alle gegevens (inkomen, grootte van de schuld, en mate van achterstand), een inschatting.

Hypotheek aanvragen met BKR-codering

Wanneer maak je bij die speciale hypotheekinstellingen dan wél kans op een hypotheek, en wanneer is het per definitie uitgesloten? Daarover hanteren de meeste hypotheekverstrekkers die bereidwillig zijn om te kijken naar aanvragen van schulddragers, de volgende regels:

Eén A1-codering

Met slechts één A1-codering is het vaak moeilijk om een hypotheek af te sluiten, maar het is niet onmogelijk. In het geval dat de afbetaling inmiddels op orde is gebracht, en dat een zogenaamde plausibele verklaring overlegd is waarin de opgelopen achterstand verklaard wordt, kan een hypotheek afgesloten worden.

Meer dan één A- of A1-codering, of een A2-codering

Meerdere coderingen wijzen op een serieuze achterstand op afbetaling. Dat maakt het afsluiten van een hypotheek bijzonder moeilijk en in de meeste gevallen onmogelijk.

Hypotheek met BKR A3- of A4-codering

Met een opeisbare gestelde vordering (BKR A3) of een ander type bijzonderheidscodering, wordt een hypotheekaanvraag altijd afgewezen. Er zijn veel uitzonderingen en speciale regels die de situatie soms nog ingewikkelder kunnen maken. Op de officiële website van de BKR, kun je meer informatie vinden over het schulden, coderingen en uitzonderingssituaties. 

veilig op hypotheek-rentetarieven.nl

veilig via hypotheekadviseur.nl

Plausibele verklaring

De registratie van een speciale betalingsachterstand blijft bij de BKR vijf jaar staan. Zolang die codering blijft staan, is het verkrijgen van een hypotheek zeer moeilijk.

Er zijn uitzonderingen voor een hypotheek met bkr. In sommige gevallen kan er een oplossing gevonden worden. Dat is bijvoorbeeld het geval als een codering nog staat, maar de aflossing in de tussentijd al naar behoren geregeld is. In dat geval kun je proberen om een schriftelijke verklaring op te stellen waarin je de situatie uitlegt.

Kun je een aannemelijke uitleg voor het uitstel van betaling aandragen, of aannemelijk maken dat herhaling van uitstel van betaling zeer onwaarschijnlijk is, dan is het mogelijk dat je hypotheekaanvraag alsnog goedgekeurd wordt.

Een voordelige hypotheek met BKR

Bij het afsluiten van een hypotheek met bkr wil je natuurlijk ook zo goedkoop mogelijk uit zijn, naar gelang de situatie waar je je in bevindt. Maar is het wel zo’n goed idee om dat te doen, als je een BKR-registratie hebt? En hoe ziet een hypotheekberekening er in de meeste gevallen uit?

De voor- en nadelen van een hypotheek met BKR-registratie

Een hypotheek met bkr is moeilijker af te sluiten dan zonder. Zeker de hypotheekverstrekkers die bereid zijn te kijken naar een hypotheekaanvraag van iemand met een BKR-codering, stellen veel strenge eisen en vragen door de bank genomen een hogere rente.

Dat je een hypotheek kan afsluiten, is natuurlijk een enorm voordeel: dat kan het mogelijk maken om het huis van je dromen te kopen. Toch kunnen er ook enkele nadelen aan een dergelijke constructie kleven. Het is dus zaak om goed op te letten.

Wees er van bewust dat het BKR niet voor niets in het leven is geroepen. Aan de hand van de informatie van de BKR berekenen hypotheekverstrekkers of het verstrekken van een hypotheek haalbaar is voor hen – maar ook voor jou.

Als je een te hypotheek afsluit die niet in balans is met je inkomen je eigenlijk niet kunt betalen, heb je kans dat je verder in de problemen raakt en je schulden steeds verder oplopen.

Met name bij een latere verkoop van je woning kun je met extra schulden komen te zitten, mocht jouw huis minder opleveren dan waarvoor je deze ooit gekocht hebt. Deals die te mooi lijken om waar te zijn, zijn dat dan meestal ook.

Invloed van een schuld op de maximale hypotheek

Wil je de maximale hypotheek berekenen, dan moet je in feite rekening houden met drie factoren. Dat zijn je bruto-inkomen, de hoogte van de door het BKR geregistreerde schuld, en het type BKR-codering (als daar sprake van is in jouw geval).

Op basis van die gegevens berekenen hypotheekverstrekkers de hoogte van de hypotheek. In principe wordt de hoogte van de schuld buiten hypotheek meegerekend als extra last, die drukt op je inkomen.

Uit het volgende rekenvoorbeeld wordt duidelijk hoe zo’n berekening in elkaar steekt, en in hoeverre een schuld de hoogte van de maximale hypotheek kan beïnvloeden.

Een rekenvoorbeeld

Om te laten zien hoe de schuld de maximale hypotheekhoogte beïnvloedt, kunnen we eerst kijken naar een voorbeeld hoe de hypotheek berekend wordt.

De mogelijke hypotheek hangt af van het toetsinkomen en de hypotheekrente. Op basis daarvan wordt de toegestane percentage besteding van woonlasten bepaald. Dat ziet er als volgt uit:

 Rente 3.5-4%Rente 4-4.5%Rente 4.5-5%
€19.50010.5%11%11%
€34.000*23.5%25%26%
€55.00024%25%26%

*modaal inkomen

Uit de tabel blijken een aantal zaken. De hypotheekverstrekker kijkt naar de maandlasten van de aanvrager. Hoe lager het inkomen, hoe lager de toegestane woonquote – en hoe lager dus de verstrekte hypotheek zal zijn.

Ook is goed te zien dat de hypotheek rente de hoogte van de woonlasten enigszins beïnvloedt. Afhankelijk van de hypotheekverstrekker, wordt op basis van de hoeveelheid geld die jaarlijks besteed mag worden een hypotheek vastgesteld.

Maandlasten hypotheek berekenen

Stel dat Sarah een hypotheek wil afsluiten. Zij heeft een modaal inkomen van €34.000 per jaar. De hypotheekrente bedraagt 4.4 procent. Volgens de tabel mag zij 25 procent besteden aan woonlasten: dat is €8.500.

Maar Sarah heeft een schuld van €5.000, waarover zij €100 euro rente en aflossing per maand betaalt.

Van de woonlasten van €8.500, wordt nu een kredietlast van 2% gerekend. Dat is €5.000 × 2% × 12 maanden = €1.200 per jaar.

Dit bedrag wordt van de woonlasten afgetrokken. Die zijn dan nog maar €7.300. Een behoorlijk verschil dus. Vind je dit allemaal te ingewikkeld? Dan kun je eventueel een financieel adviseur inhuren.

De hoogte van de hypotheek bij schuld

Omdat hypotheekverstrekkers een groter risico nemen bij het verlenen van een hypotheek aan iemand met een schuld, is het van grote invloed op de hoogte van de hypotheek.

In het bovenstaande voorbeeld zie je dat de woonquote van Sarah zelfs met een relatief kleine schuld behoorlijk achteruit kan gaan. Bij een modaal inkomen kan een schuld van enkele duizenden euro’s op de uiteindelijke hoogte van de hypotheek, afhankelijk van de lengte van de hypotheek, zelfs tienduizenden euro’s schelen.

In de praktijk is het daarom ook vrij lastig om met een schuld de aankoop van een huis op een goede manier te regelen. Het afkopen van je schulden kan een oplossing zijn.

Een goede gang van zaken

Het moge duidelijk zijn dat het met een BKR-registratie lastig kan zijn om een hypotheek af te sluiten van een acceptabele hoogte. Omdat hypotheekverstrekkers niet graag extra risico nemen, dekken zij zich het liefst goed in.

Zo wordt altijd uitgegaan van de oorspronkelijke limiet, en niet van de nog openstaande schuld op het moment van aanvraag. De hypotheekrente is flink hoger als je een schuld hebt open staan. Dat maakt het nog moeizamer om een aantrekkelijke hypotheek te vinden.

Zelfs als het in principe mogelijk is, wordt daarom altijd zeerste aangeraden om het afbetalen van eventuele schuld een hoge prioriteit te geven. Is dat niet mogelijk, dan is het in ieder geval zaak om de schuld op tijd af te blijven betalen.

Een codering bij de BKR kan, zelfs als je naderhand wel aan de betaling hebt voldaan, voor veel problemen zorgen en het aanvragen van een hypotheek zeer moeizaam of zelfs onmogelijk maken.

Hoeveel hypotheek kun je eigenlijk nog krijgen?

Als je op zoek gaat naar een nieuw koophuis dan is het antwoord op de vraag “hoeveel hypotheek kan ik krijgen?” een van de eerste dingen die je moet weten. Immers zonder dat je weet hoeveel je kunt lenen voor een huis kun je moeilijk gericht te werk gaan.

Het maximale bedrag dat je mag lenen voor het kopen van een nieuw huis hangt van verschillende factoren af. Ook is de keuze aan jouzelf hoeveel je van het maximale bedrag wilt lenen.

Hieronder bespreken we de verschillende factoren en mogelijkheden, wat betreft hypotheken.

Huis kope n met BKR: Hoeveel kan ik lenen voor een huis?

Het bedrag dat je kunt lenen bij de bank voor het kopen van een nieuw huis hangt, zoals we hierboven al beschreven, af van verschillende factoren.

De onderstaande factoren bepalen de hoogte van de woonquote, ook wel de quote die bepaald hoeveel hypotheeklasten je mag hebben.

 • In aanmerking komen voor een hypotheek

Allereerst is de vraag of je überhaupt in aanmerking komt voor een hypotheek. Een hypotheek krijg je namelijk niet zomaar. Hiervoor moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

Zo moet je bijvoorbeeld kunnen aantonen dat je de afgelopen jaren een constant en stabiel inkomen hebt weten te genereren. Je hoeft dus niet perse een vast contract te hebben om een hypotheek te kunnen afsluiten.

Als je als zzp’er meerdere jaren achter elkaar een stabiel inkomen hebt gekregen dan kunnen banken daar ook mee akkoord gaan.

Als je (nog) geen vast contract hebt bij een werkgever, kun je je werkgever vragen een intentieverklaring te tekenen. Hiermee geeft de werkgever aan dat hij in principe de bedoeling heeft je een vast contract aan te bieden als het tijdelijke contract afloopt.

 • De hoogte van de inkomen(s)

De hoogte van het bedrag dat je mag lenen voor de aankoop van een huis hangt af van de hoogte van je inkomen. Hoe hoger het inkomen hoe hoger de woonquote is.

Bij de berekenen van het maximale hypotheekbedrag wordt een percentage van ongeveer 33% van het bruto-inkomen in acht genomen.

Ben je van plan om het huis samen met iemand te kopen? Dan kan je ook het inkomen van de partner opgeteld worden bij de berekening van de hoogte van de hypotheek.

Bedenk wel dat dit ook risico’s met zich meebrengt. Je bent immers afhankelijk van twee inkomens om de hypotheek te kunnen betalen. Als een van de twee geen werk meer heeft dat wordt het moeilijk om de hypotheek te kunnen blijven betalen. Zet inkomen en uitgaven dus goed tegenover elkaar.

De hoogte van je hypotheek kan ook invloed hebben op het te besteden budget aan andere dingen zoals vakanties, inkopen, de auto en meer.

In welke mate je deze invloed ervaart, hangt af van jouw persoonlijke situatie. Een financieel adviseur kan inzage geven in waar je zoal aan moet denken en de addertjes onder het gras vandaan halen.

 • Leeftijd van de hypotheekaanvragers

Ook je leeftijd heeft invloed op de hoogte van je hypotheek. Hoe ouder je bent hoe hoger je woonquote. Dit houdt in dat je hypotheeklasten iets hoger mogen zijn dan iemand van 20 jaar oud.

 • De invloed van de rente op de hypotheek

Een andere factor die van invloed is op de vraag “hoeveel kan ik lenen voor een huis?” is de hoogte van de hypotheekrente. De woonquote zal hoger zijn naarmate de hypotheekrente ook hoger wordt.

Dit klinkt tegenstrijdig maar dat heeft te maken met het feit dat je bij een hogere rente ook meer belasting kunt aftrekken.

Omdat verschillende kredietverstrekkers verschillende rentetarieven hanteren kan het dus zijn dat je bij de verschillende kredietverstrekkers ook een verschillende woonquote hebt.

Oftewel het kan zijn dat je bij de ene bank een ander maximaal hypotheekbedrag krijgt dan bij de andere bank. 

Kan ik een hypotheek met BKR codering aanvragen?

Wat zijn nu de mogelijkheden met een hypotheek met bkr? Een hypotheek met BKR codering aanvragen is in principe mogelijk maar niet eenvoudig. Een hypotheek met bkr is moeilijker te krijgen. Het ligt er aan wat voor codering je bij het BKR hebt. Als je bij het BKR geregistreerd staat omdat je andere leningen hebt lopen dan is het niet onmogelijk om een hypotheek te krijgen. 

De hoogte van de leningen heeft alleen wel invloed op de hoogte van de hypotheek die je kunt krijgen. De openstaande leningen worden afgetrokken van het bedrag dat voor je maximale woonlasten wordt vrijgegeven.

Als je leningen hebt, die bij het BKR geregistreerd staan, dan kun je dus een minder hoge hypotheek krijgen dan als je geen leningen hebt die bij het BKR geregistreerd staan. Hier vind je een voorbeeld van een optie.

Een hypotheek met a2 codering aanvragen wordt heel erg moeilijk. Een a2 codering houdt in dat je een betalingsachterstand hebt opgelopen omdat je niet aan de verplichtingen wat betreft de betalingen hebt voldaan, ondanks herhaalde oproepen.

Bij een a2 codering is het zelfs zo dat de schuldeiser alle schulden op kan eisen. Een hypotheek met a2 codering aanvragen is heel moeilijk omdat banken weinig vertrouwen hebben in de situatie. Snel schuldenvrij geraken is dan een must. Als de codering vervalt heb je meer kans.

Conclusie

Wie op televisie of internet zoekt naar het aanvragen van hypotheken met een BKR-registratie, zou misschien denken dat de werkelijkheid een stuk rooskleuriger is dan de korte schets die hier gegeven wordt.

Er zijn genoeg tussenpersonen en kleine hypotheekverstrekkers te vinden die beloven een hypotheek mogelijk te maken bij negatieve BKR-coderingen. Let goed op en lees de kleine lettertjes in de voorwaarden.

Vergelijk deze informatie en rentes vervolgens met betrouwbare bronnen, en richt je bij twijfel tot een expert. Gunstige voorstellen kunnen op onverwachte wijze toch een stuk minder fijn uitvallen dan je aanvankelijk gedacht had.

Voorkom dus dat je de rest van je leven aan een enorme schuld vast zit. Lees je goed in en laat je informeren voordat je besluit een hypotheek aan te vragen terwijl je een BKR-registratie hebt.

veilig op hypotheek-rentetarieven.nl

veilig via hypotheekadviseur.nl

Scroll naar boven