Joint venture: betekenis, voorbeelden en overeenkomst

Laatste update:

Een joint venture is een samenwerking van twee of meerdere bedrijven of partijen die een project aanpakken. Beide partijen brengen kapitaal in de joint venture om te zorgen dat er uiteindelijk een goed rendement uitkomt.

Joint ventures komen in allerlei markten en op verschillende manieren voor dus er is geen specifieke blauwdruk voor. Daarbij kunnen de verdelingen wat betreft het rendement ook op verschillende manieren worden toegepast, vaak afhankelijk van de inbreng van beide partijen op basis van het vermogen en de tijd die men hierin investeert.

Joint venture of fusie?

Vaak wordt de joint venture verward met een fusie. Bij een fusie gaan twee of meer bedrijven samen, maar bij een joint venture gaat het uitsluitend om een samenwerking.

Er vindt dus vaak geen uitwisseling van equity of iets dergelijks plaats, het gaat puur en alleen om het samenstellen van een overeenkomst waarbij beide partijen geld of tijd inbrengen en uiteindelijk ook samen de winst verdelen.

Wat betekent joint venture letterlijk?

Het woord joint is afkomstig van ‘to join’ oftewel om ergens in mee te gaan. Het woord ‘venture’ is een onderneming. Letterlijk gezien betekent het dus een onderneming waarin meerdere partijen meegaan.

Uiteindelijk is deze betekenis wettelijk vastgelegd en zijn er talloze documenten omtrent het opzetten en uitvoeren van een joint venture. 

Waarom gaan bedrijven een joint venture aan?

Bedrijven gaan over het algemeen een joint venture aan omdat het duurder is om op zichzelf de middelen en kennis te verkrijgen die nodig is om een bepaalde onderneming van de grond te krijgen.

Denk bijvoorbeeld aan een bekende bank die zelf verzekeringen wil gaan aanbieden. Het is voor hen goedkoper om dit samen met een verzekeraar te doen in vergelijking met het zelf opzetten van een verzekeraar of het overnemen daarvan.  

joint venture 1

Beide partijen brengen hun eigen kennis, geld en eventueel naamsbekendheid in, waardoor er op papier een goede samenwerking plaatsvindt. Beide partijen profiteren ook van deze verschillende aspecten die in de joint venture worden gebracht.

Er zijn altijd voor- en nadelen verbonden aan een joint venture. Er zijn in Nederland ook diverse vereisten met betrekking tot een joint venture; ditzelfde geldt voor het buitenland. Ook kan het voor beide partijen vereist zijn om een extra bedrijfsfinanciering aan te vragen om zo nieuwe doelstellingen te kunnen voldoen.

Een joint venture zal dan ook uitsluitend door beide partijen worden aangegaan indien er ook echt voor beide partijen winst te behalen valt, zowel financieel als voor hun eigen naamsbekendheid.

Zo kan een kleine partij ervoor kiezen om met een grote partij samen te werken omdat dit ertoe zal leiden dat meer mensen bekend worden met hun producten of diensten.

Dit kan ook in het overeenkomst opgenomen worden, dat deze partij bijvoorbeeld meer geld of middelen investeert omdat zij een grotere lange termijn-winst ermee zullen behalen in vergelijking met het grotere bedrijf dat al van een grote naamsbekendheid geniet.

Wanneer moet je een joint venture consolideren?

In de meeste gevallen wordt een joint venture vanuit de basis geconsolideerd indien er sprake is van één groep. Beide partijen kunnen ervoor kiezen om de joint venture op papier onder één coöperatieve groep, ofwel onderneming/rechtsvorm, te laten plaatsvinden.

Dit is ook hoe de overheid en de KvK het graag zien. In dit geval zullen alle winsten vanuit deze onderneming worden uitgekeerd aan de verschillende partijen en bijhorende bankrekeningen die deelnemen aan de joint venture.

Het onderbrengen van een joint venture onder een nieuwe onderneming is bijvoorbeeld handig om te voorkomen dat één van de partijen de hoofdpartij is en daardoor meer rechten heeft binnen het bedrijf.

Het geldt ook voor de aansprakelijkheid. Dit voorkomt problemen met betrekking tot het bijvoorbeeld vroegtijdig beëindigen of uitbetalen.

Het is daarom niet aan te raden om een joint venture slechts door één bedrijf te laten runnen. De kosten en opbrengsten van de joint venture wordt vervolgens in een geconsolideerde jaarrekening samengebracht, zodat er direct op papier duidelijk is wat de financiële status van de joint venture is.

Scroll naar top
Lees vorig bericht:
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die fouten dekt die je tijdens werk kunt begaan.Voorbeeld: Stel dat je bijvoorbeeld een zzp-bouwvakker...

Sluiten