Onderhandse lening: voorbeeldcontract voor ouders

Wil je als ouders een onderhandse lening verstrekken aan je kind? Of wil je uitleg hoe onderhands geld lenen werkt? Hier vind je een duidelijke betekenis met voorbeeldcontract als download. Zo heb je straks als geldgever of geldnemer voldoende kennis om een onderhandse leningovereenkomst met marktconforme rente te ondertekenen.

Kenmerken

 • Lage rente
 • Goede voorwaarden
 • Geen BKR controle
 • Niet openbaar

Wat is een onderhandse lening?

Een onderhandse lening is een lening die wordt afgesloten tussen particulieren zonder tussenkomst van een bank. Een onderhandse lening wordt meestal vertrekt door ouders aan hun kind, of tussen vrienden onderling. Om de onderhandse lening officieel te maken wordt een modelcontract ingevuld en getekend.

Waarom onderhands geld lenen van ouders?

Een onderhandse lening wordt vaak verstrekt voor het financieren van een nieuw bedrijf of woning. Met name waneer blijkt dat reguliere kredietverstrekkers onvoldoende of geen geld willen uitlenen. Dit laatste kan het geval zijn omdat je nog onvoldoende jaarcijfers kunt overleggen, of simpelweg te jong bent.

Je onderhandelt als geldnemer (vrager) rechtstreeks met de geldgever (aanbieder) over de voorwaarden van de onderhandse lening. Hieronder vallen onder meer de hoogte van het onderhandse leenbedrag, het aflossingsbedrag, de terugbetalingstermijn en de hoogte van de rente. Wanneer dit je ouders zijn, is de onderhandeling soepeler.

Voorbeeldcontract downloaden

Voordat je onderhands geld gaat lenen, is het belangrijk goede afspraken te maken en deze schriftelijk in een leningovereenkomst vast te leggen. Download hieronder een voorbeeldcontract voor een onderhandse lening:

Voorbeeldcontract downloaden

Voorbeeldcontract

Download hier gratis een een professioneel voorbeeldcontract als handige PDF. Deze kun je vervolgens eenvoudig zelf invullen.

We sturen géén spam en afmelden kan bij iedere e-mail. Powered by ConvertKit

Gaat het om een groot bedrag voor bijvoorbeeld een nieuwe hypotheek? Dan is het aan te raden om de onderhandse lening in een akte te registreren bij een notaris. Dit voorkomt eventuele bewijsproblemen. Aan notarieel vastleggen zijn wel kosten verbonden. De notariskosten kun je voor een deel opnemen in de lening.

Welke gegevens neem je op in het contract?

In het voorbeeldcontract kun je het volgende opnemen:

 • Datum
 • Naam, adres geldnemer
 • Naam, adres geldgever
 • Leenbedrag in cijfers en letters
 • Doel van de lening
 • Terugbetalingstermijn
 • Rentepercentage
 • Handtekening van beiden

Stel dat je vergeet af te spreken wanneer het geleende onderhandse bedrag terugbetaald moet zijn. Er is dan geen einddatum in het contract is opgenomen. Dat is gelukkig geen probleem, want de wetgever heeft voor deze situatie in het Burgerlijk Wetboek een bepaling opgenomen (Art 6:38 BW):

Indien geen tijd voor de nakoming is bepaald, kan de verbintenis terstond worden nagekomen en kan terstond nakoming worden gevorderd.

Dit betekent dat je direct kun laten weten dat je het onderhandse geld terug wilt (het bedrag opeisen). Het is eigenlijk altijd verstandig om een overeenkomst van een financiële instantie te gebruiken, zodat je niets vergeet.

Wat is de marktconforme rente?

Op het rentepercentage gaan we graag nog iets dieper in. De Belastingdienst verwacht namelijk als je onderhands geld gaat lenen aan een ander privépersoon, een familielid of vriend, dat je hiervoor rente vraagt. Hoeveel rente je moet vragen, hangt af van de vraag of de lening direct opeisbaar is.

Kan de geldgever de onderhandse lening binnen enkele maanden terugvorderen (direct opeisbaar), dan moet je van de fiscus een minimale rente vragen. Is de onderhandse lening niet direct opeisbaar, dan verwacht de Belastingdienst dat je een marktconforme rente hanteert.

Doe je dit niet en vraag je een lagere rente of zelfs helemaal geen rente, dan ziet de Belastingdienst het renteverschil als een schenking. Komt het bedrag boven de schenkingsvrijstellingen uit, dan moet de geldnemer schenkbelasting betalen over het gedeelte dat boven de vrijstelling uitkomt.

Let wel, wanneer je als ouder schenkt aan je kind, kan dit wel weer van invloed zijn op de erfbelasting, omdat je erfenis voor de erven dan kleiner wordt.

Glijclausule opnemen

Je kunt in het contract van de onderhandse lening een zogeheten ‘glijclausule’ opnemen. Dit voorkomt dat de rente helemaal vervalt als de Belastingdienst vindt dat de rente niet marktconform is.

Het rentepercentage kan dan met terugwerkende kracht worden aangepast in het voorbeeldcontract. Deze clausule beschermt je alleen wanneer kan worden aangenomen dat je als ‘redelijk denkend mens’ tot het betreffende rentepercentage voor de onderhandse lening bent gekomen.

Onderhandse lening en de Belastingdienst

Wanneer je een onderhandse lening verstrekt, mag je dit niet verzwijgen. Je moet dit aanmelden bij de Belastingdienst. Dit doe je eenvoudig bij je aangifte inkomstenbelasting in box 3. Het bedrag wordt bij je eigen vermogen opgeteld.

Of de rente van de onderhandse lening fiscaal aftrekbaar is, is afhankelijk van het doel van de lening. Wordt het onderhandse geld gebruikt voor bijvoorbeeld een vakantie of nieuwe auto, dan geldt geen renteaftrek.

Wordt onderhands geleend geld gebruikt voor onderhoud of aankoop van een woning in het buitenland, dan kun je het krediet omzetten in een hypotheek. Je komt dan in aanmerking voor renteaftrek in box 1 van het belastingstelsel. 

Onderhands geld uitlenen aan kinderen

Ouders kunnen aan kind onderhands geld lenen, bijvoorbeeld voor het bekostigen van hun studie. Kinderen kunnen andersom ook aan ouders onderhands geld lenen wanneer deze tijdelijk in de bijstand zitten of onverwacht voor kosten komen te staan waar geen geld voor is.

Of het verstandig is met vrienden, ouders, familie of andere aanbieders een onderhandse lening aan te gaan, hangt af van hoe de onderhandse lening tot stand komt. Leg daarom altijd de afspraken die je maakt duidelijk vast in een document.

Laat desgewenst het ingevulde voorbeeldcontract juridisch controleren. Ontstaat er onduidelijkheid of gaat er iets mis, dan is helder wat er is afgesproken bij het aangaan van de onderhandse lening en kun je bewijzen overhandigen.

Voorbeeldsituatie

We geven je een voorbeeld van een onderhandse lening van je ouders:

Stel je leent onderhands 10.000 euro van je ouders tegen 6% rente en spreekt af dat je jaarlijks 2.500 euro terugbetaalt. De marktconforme rente in het eerste jaar bedraagt dan 6% van 10.000 euro = 600 euro. Je betaalt het eerste jaar dus 2.500 euro aan aflossing en 600 euro aan rente = 3.100 euro.

Het tweede jaar betaal je nog 6% rente over 7.500 euro = 450 euro. Je betaalt het tweede jaar 2.950 euro terug, 2.500 euro aan aflossing en 450 euro aan rente.

Wil je een lening aanvragen bij een financiële instantie dan bedraagt de gemiddelde rente tussen de 5 en 8%. Vraag je als uitlener van het geld aan kind of partner slechts 3% rente, dan betaalt de ontvanger van het geld schenkbelasting over het deel dat te weinig aan rente wordt betaald.

In 2020 worden onderstaande tarieven gehanteerd bij schenkingen.

Schenkbedrag in euroLening bij partner of oudersLening bij grootoudersLening bij anderen
Tot 126.72310 procent18 procent30 procent
Vanaf 126.72420 procent36 procent40 procent

Ouders kunnen ook de lening omzetten in schenking. Dan betaalt het kind hier direct belasting over.

Voor- en nadelen onderhands geld lenen

Een voordeel van onderhands geld lenen van ouders of vrienden is dat de voorwaarden vaak soepeler zijn dan bij een bank. Je kunt individuele afspraken maken voor het onderhands uitlenen, waardoor een onderhandse lening op maat ontstaat.

Wanneer je als startende ondernemer van een eenmanszaak bij je ouders of familie aanklopt, mag je over het terugbetalen van de onderhandse lening waarschijnlijk langer doen dan bij een bank. De lening is opeisbaar en de aflossing moet uiteindelijk plaatsvinden, maar ouders zullen een stuk coulanter zijn.

Een ander voordeel is dat er geen controle bij het BKR is.

Een nadeel kan zijn dat afspraken zonder contract met betrekking tot aflossing en rente niet worden nagekomen en er persoonlijke conflicten ontstaan over de lening (met alle gevolgen van dien).

René Andreasi-Bassi

René Andreasi-Bassi

Dit artikel is getoetst op feiten door René Andreasi-Bassi. Met ruim 15 jaar ervaring in budgetbeheer onderzoekt René voor Bankr.nl de eigenschappen en voor- en nadelen van financiële producten en services.

Laatste update:

Scroll to Top