Schulden afkopen tegen finale kwijting in 3 stappen

Laatste update:

Je kunt je schulden afkopen tegen finale kwijting indien je onmogelijk in staat bent om je volledige schulden zelf af te lossen. Schulden afkopen is alleen geen vanzelfsprekende zaak.

Jij als schuldenaar zult jouw schuldeisers moeten overtuigen van de afkoop. We raden aan dat je dit niet zelf doet, maar overlaat aan een financieel adviseur, zoals een jurist. Deze kan ook je BKR notering verwijderen.

Middels dit artikel geven we je graag meer inzage in het afkopen van schulden bij schuldeisers. Jouw financiële (unieke) situatie heeft zo direct invloed op de wijze van aanpak. Bespreek deze zoals gezegd met een financieel adviseur alvorens je actie onderneemt.

Schulden bij diverse schuldeisers

Allereerst breng je in kaart welke schuldeisers je hebt. Dit kun je eventueel samen met een kredietbank doen, waarbij je uiteindelijk een sociale lening kunt aanvragen.

Vermeld naast het uitstaande bedrag ook het type schuldeiser en de mate van urgentie die de schuldeiser communiceert. Dit zijn meestal de crediteuren die zelf een bedrijf te runnen hebben. Zij hebben jou immers hun product of service geleverd en zien daar logischerwijs de financiële vergoeding z.s.m. voor terug.

Naast crediteuren zal de belastingdienst en de bank op den duur ook komen vragen naar het geld. Deze vermogende instanties zullen minder druk zetten op de keten, maar moeten op den duur zeker tevreden gesteld worden.

Bij schulden afkopen tegen finale kwijting vraag je aan je schuldeisers om genoegen te nemen met minder. Hoeveel dit precies is hangt af van jouw profiel en wordt altijd in percentages gecommuniceerd.

Diverse factoren (zie lijst onderaan) zijn van belang, evenals een doordacht stappenplan. Dit stappenplan stel je op met jouw adviseur.

Schuldeisers benaderen

1. Crediteuren: In het geval van crediteuren is het goed om een jurist in de arm te nemen die alle communicatie met de crediteuren op zich neemt. Dit neemt niet alleen stress bij jou weg, maar door twee specialisten aan elkaar te koppelen, kan ook snel de beste mogelijke oplossing gevonden worden. Je kunt meestal online een gratis intakegesprek met een jurist inplannen.

Door schuldeisers inzage te geven in jouw stappenplan zal er kans zijn op meer geduld en begrip voor de situatie. Maak er dan ook geen strijd van, maar laat een houding zien van ‘samen oplossen’.

2. Belastingdienst: Het is voor de belastingdienst belangrijk dat je laat zien dat je de betalingsachterstanden aanpakt. Dit doe je door eerst een melding van betalingsonmacht te doen. Alle afspraken moeten vervolgens duidelijk worden gedocumenteerd en nagekomen. Finale kwijting is bij de belastingdienst iets moeilijker maar niet onmogelijk. Ga er wel vanuit dat ze meer geld terugbetaald willen zien, dan bovengenoemde crediteuren.

3. Bank: Afhankelijk van de bank waarbij je zit, is dit de meest lastige partij om te overtuigen. Ze zijn om die rede niet zo happig om te onderhandelen over een percentage van kwijting. Maar als ook zij inzien dat het ‘beter iets, dan niets’ betreft, is de kans daar dat ze meegaan in het deels afkopen van de schulden. Laat ook hier een jurist het woord doen en ga niet zelf zitten lobbyen.

Succesfactoren bij afkopen

Hoe succesvol je bent in het overtuigen van schuldeisers heeft met diverse factoren te maken. Hieronder hebben we enkele op een rij gezet:

  • Hoogte van het verschuldigde bedrag
  • Type relatie dat je hebt met de crediteur
  • Aanwezig onderpand indien afkoop niet door kan gaan
  • Eventuele betrokkenheid van WSNP
  • Aanpak van de andere crediteuren
  • Het percentage wat je wilt afkopen

Omdat er vele factoren een rol spelen, is het cruciaal dat je continue overzicht bewaart. Vooral bij het contacteren van meerdere crediteuren is het van belang dat je steeds weet wat je (in detail) met welke partij hebt afgesproken.

Schulden afkopen tegen finale kwijting is bij een grote hoeveelheid crediteuren een onbegonnen zaak als je dit als consument zelf wilt organiseren. Neem een expert in de arm en zet je strategie samen uit. Veel succes.

10 Tips Bij Negatieve BKR

Bkr tips

Zit je met een negatieve BKR registratie en brengt deze jou regelmatig in benarde situaties? Meldt je dan gratis aan en ontvang wekelijks tips om weer financieel gezond te worden. Denk aan handige artikelen met stappenplannen, hulpbronnen en tips van experts.

We sturen je géén spam en afmelden kan bij iedere e-mail. Powered by ConvertKit

Scroll naar top