Sociale lening

Heb je schulden bij diverse partijen en een te laag inkomen om deze zelf af te lossen? Dan kan het verstandig zijn om al je schulden samen te voegen tegen een lagere rente door een sociale lening aan te vragen.

Kun je geen reguliere lening aanvragen? Dan kun je dus overwegen om een sociale lening aan te vragen bij de Sociale Bank. Hoe kun je deze lening precies aanvragen? En welke voorwaarden gelden er voor?

Elke gemeente beschikt over een sociale bank, oftewel ‘gemeentelijke kredietbank’. Deze overheidsinstelling helpt mensen die niet meer zelfstandig uit hun financiële problemen komen.

Wat is een sociale lening?

Een sociale lening is een eenmalig krediet en heeft een vaste looptijd en rente. Je weet dan ook precies wat je maandelijkse lasten zijn en op welke dag je de lening volledig hebt afgelost.

Voor de looptijd van deze lening zijn er wettelijke regels opgesteld. Zo mag de maximale looptijd niet langer zijn dan zestig maanden (5 jaar). De lening moet dan afgelost zijn. Een krediet met een looptijd van drie jaar komt het meeste voor.

Sociale lening en voorwaarden

Als je als Nederlander 18 jaar of ouder bent, kun je een sociale lening aanvragen. Hierbij moet je voldoen aan één of meer van de volgende voorwaarden:

 • Je inkomen is niet hoger dan 130% van het minimumloon
 • Je hebt problematische schulden
 • Je hebt een achterstandscodering bij het Bureau Krediet Registratie
 • Je bent 65 jaar of ouder

Je kunt geen lening afsluiten, als je jonger bent dan achttien jaar, een verblijfsvergunning hebt of een schuld hebt die lager is dan vijfhonderd euro. Een sociale lening is namelijk alleen bedoeld voor grote schulden.

Hoger inkomen en geld lenen

Is je inkomen hoger dan 130 % van het minimumloon, maar kun je geen geld lenen bij de bank? Dan kun je wellicht ook in aanmerking komen voor een sociaal krediet. Je moet dan aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je hebt problematische schulden
 • Je hebt een negatieve BKR-registratie
 • Je bent 65 jaar of ouder en kunt geen lening bij een kredietverstrekker afsluiten
 • Je kunt geen lening afsluiten, omdat je borgstelling hebt (extra zekerheden, zoals een woning)
 • Je hebt een tijdelijke verblijfsvergunning

Alleen voor noodzaak

Je kunt alleen geld lenen als dit echt noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor zorg, welzijn of je werk. De lening is dus niet bedoeld om een vakantie of feest mee te financieren.

Als je een sociaal krediet aanvraagt, dan kun je dit maar één keer doen. De hoogte van het leenbedrag is weer afhankelijk van je persoonlijke situatie, je woon- en gezinssituatie en je draagkracht.

Bedrag en rentepercentage

Het bedrag dat je aflost, bestaat uit rente en aflossing. De hoogte van de rente hangt weer af van het leenbedrag en de looptijd van de lening. In de onderstaande tabel zie je welke rentepercentages er gemiddeld bij gemeentes worden gehanteerd.

Als je een uitkering hebt of een laag inkomen ontvangt, dan krijg je vaak korting op de rente. Deze heeft dan een standaard percentage, ongeacht het bedrag dat je leent.

Rekenvoorbeeld 1

Als je een sociale lening afsluit van € 2.501,- met een looptijd van twee jaar en een vaste rente van 11,5%, betaal je elke maand € 116,49 aan aflossingskosten.

Als deze lening een looptijd heeft van drie jaar, betaal je elke maand € 81,80 aan rente en aflossing. Let wel, bij geen enkele GKB is het mogelijk om een lening van minder dan €500 af te sluiten.

Als je bijvoorbeeld € 1.000 leent, die je in 24 maanden wilt afbetalen, betaal je per maand € 47,04.

In totaal zul je 47,04 x 24 = € 1.128,96 terugbetalen. Aan rente betaal je dan € 128,96. Geld lenen kost immers geld.

Rekenvoorbeeld 2

Henk (39) en Annie (36) zijn net gaan samenwonen in een nieuw appartement in Utrecht. Ze willen graag € 5.000,- lenen voor de inrichting van hun nieuwe woning. Hun netto maandinkomen (totaal vast gezinsinkomen) is € 1.500,-.

Voor hun appartement betalen ze per maand € 375,- aan huur. Voor energie zijn ze € 225,- kwijt. Aan huiselijke lasten betalen ze per maand € 200,00.

Henk en Annie hebben geen andere betalingsverplichtingen. Volgens het BKR zijn ze vroegere leningen altijd correct nagekomen. Bovendien kunnen ze de maandelijkse rente- en aflossingsverplichting financieel dragen.

Daarom is de kredietbank bereid een persoonlijke lening van € 5.000,- te verstrekken. De maandtermijn bedraagt € 161,41. Dit bedrag betalen ze gedurende 36 maanden, waarna ze de lening hebben afgelost.

Hoe aanvragen?

Het aanvragen van een sociale lening werkt iets anders, dan wanneer je dit bij een reguliere kredietverstrekker doet. Je moet de lening aanvragen via een speciaal aanvraagformulier. Bij de meeste gemeenten kun je dit online doen.

Aan de hand van de gegevens die je hebt ingevuld, bepaalt de kredietbank of je in aanmerking voor de lening. Hierbij informeert ze het Bureau Krediet Registratie naar je financiële situatie.

Het duurt vaak een aantal weken, voordat je bericht krijgt. In de weken tussen de aanvraag en de beoordeling, worden de schuldeisers op de hoogte gesteld dat je een aanvraag voor een lening bij de kredietbank hebt ingediend

Intakegesprek en de benodigdheden

Sociaal krediet gesprekAls je in aanmerking komt voor een sociaal krediet, word je uitgenodigd voor een intakegesprek. Hierbij dien je al je gegevens mee te nemen, zoals:

 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs
 • Een kopie van een recente salarisstrook of uitkeringsspecificatie
 • Een kopie van bankafschriften van de laatste drie maanden
 • Een kopie van schuldbewijzen en aflossingsverplichtingen

Aan de hand van deze gegevens, krijgt de medewerker van de kredietbank een goed beeld van je financiële situatie en wordt er nagegaan of je met deze lening je schulden kunt afbetalen.

[convertkit form=5202415]

Op tijd aflossen

Als je een lening krijgt, dan wordt er van je verwacht dat je deze op tijd aflost. Als je deze te laat betaalt, dan komen er vertragingskosten bij. Bij een achterstand van twee maanden of meer, kan de kredietbank de lening vervroegd opeisbaar stellen. Je moet het volledige restant dan in een keer terugbetalen.

Verder dien je veranderingen in je financiële of persoonlijke situatie ook aan de kredietbank door te geven. Zo kan er iets veranderen in je gezinssituatie of je inkomen. De kredietbank dient hier dan van op de hoogte te zijn.

Een voorbeeldsituatie

Een persoon kan in de financiële problemen terechtkomen door diverse omstandigheden, zoals een plotselinge scheiding of ontslag. Zo kan een alleenstaande moeder met een bijstandsinkomen, haar financiële problemen nooit alleen oplossen. Hiervoor dient ze een lening af te sluiten.

Ze kan dan in aanmerking komen voor een sociale lening. Zo kan ze bij de gemeente een krediet afsluiten voor € 1316,66 met een looptijd van twee jaar. Hierbij betaalt ze elke maand € 58 aan aflossing en rente.

Hieronder een reportage over Kredietbank Nederland met meer achtergrondinformatie over de werkwijze.

Voordelen sociale lening

Net zoals elke lening, heeft een sociaal krediet zowel voor- al nadelen. De drie grootste voordelen zijn:

 • Je kunt in een keer al je schulden aflossen
 • Je krijgt een goede begeleiding van de Gemeentelijke Kredietbank
 • De lening heeft een zeer lage, vaste rente

Tijdens het leentraject word je begeleidt door een schuldhulpverlener. Deze leert je alles over budgetbeheer. Hierdoor is de kans erg klein, dat je nog een keer in de schulden raakt.

Nadelen sociale lening

Naast de vele voordelen, kent een sociaal krediet ook een aantal nadelen:

 • Deze lening geldt alleen voor mensen met een laag inkomen
 • Je kunt dit krediet alleen afsluiten als het echt noodzakelijk is

Verder kost geld lenen altijd geld. Je moet altijd een hoger bedrag terugbetalen dan je hebt geleend.

Gemeentelijke kredietbank lening aanvragen

Het is bij verschillende gemeentes mogelijk om een sociale lening aan te vragen. Je moet dan ouder zijn dan 18 jaar en in de gemeente wonen. Daarnaast moet je wel een inkomen hebben maar die mag niet te hoog zijn. Vaak ligt de drempel bij 130% van het minimumloon. 

Lenen met laag inkomen: GKB lening aanvragen

Een GKB lening is hetzelfde als een gemeentelijke krediet lening. Check de voorwaarden bij jouw gemeente. Vaak kun je goedkoop lenen met een laag inkomen bij jouw gemeente. 

Scroll naar boven