Stakecoins: Nieuwe cryptocurrency Stakemoon biedt stevige langetermijn opbrengsten

stake moon logo

Beleg je in cryptocurrencies? Dan ben je je er ongetwijfeld van bewust dat hun prijs in de loop der tijd drastisch verandert.
De ene dag sta je een tiental procenten in het groen, en de volgende dag sta je alweer in het rood.

Deze volatiliteit wordt grotendeels veroorzaakt door handelaars die helemaal niet geïnteresseerd zijn in specifieke projecten, maar deze binnen dagen, uren of zelfs minuten kopen en verkopen.

De volatiliteit die door hun acties wordt veroorzaakt, kan vervelend zijn als je in een bepaalde cryptocurrency gelooft en een langetermijnbelegger bent.

Het STAKEMOON-team is zich hiervan bewust. Daarom hebben zij in hun project extra voordelen ingevoerd voor elke lange-termijn belegger, zodat handelaars niet alleen je mooie winsten niet afsnoepen, maar er ook aan bijdragen.

Hoe? In onderstaand artikel lees je er alles over.

15% belasting voor marktspeculanten

De ontwikkelaars van STAKEMOON hebben in hun project een belasting van 15% ingevoerd op elke transactie die met hun token wordt gedaan. Waarom? Zodat handelaars die op de markt speculeren, deze actie op lange termijn onrendabel zullen vinden.

Als gevolg hiervan zal de STAKEMOON-gemeenschap voornamelijk bestaan uit lange termijn handelaars. Mensen die in dit project geloven.

De voordelen houden daar echter niet op.

Dividenden voor tokenhouders

Vraag je je af hoe de bovengenoemde belasting zal worden gebruikt? Welnu, van de genoemde 15% zal maar liefst 10% in de vorm van dividenden naar de huidige tokenhouders gaan. Op die manier worden zij beloond voor hun trouwe steun aan het project.

Laten we het uitleggen met een voorbeeld. Iemand verkoopt 10.000 STAKEMOON-munten. Van dit bedrag betaalt hij een belasting van 15% (1500 tokens). Hiervan zal 10% (1000 tokens) in handen komen van andere investeerders.

stake moon buy

De hoogte van het dividend zal afhangen van het aantal tokens dat je bezit. Laten we zeggen dat je 1% van de totale STAKEMOON-pool bezit. In deze situatie ontvang je 1% van 1000, of 10 tokens.

Vergeet niet dat we het hier slechts over één transactie hebben. In werkelijkheid zullen het er veel meer zijn, wat zich vertaalt in veel grotere winsten.

Hoe zit het met de overige 5%?

Handhaving van de marktliquiditeit

De rest van de transactiebelasting zal de marktliquiditeit van het project ondersteunen, hetgeen bijzonder belangrijk is. Zonder dit systeem is het moeilijk voor kopers om verkopers te vinden en vice versa. Dit resulteert gewoonlijk in hoge spreads en toenemende marktvolatiliteit.

stake coins

Dankzij de voortdurende ondersteuning van de liquiditeit zal er nooit een situatie ontstaan waarin iemand winst zou willen maken, maar dat niet zou kunnen wegens het gebrek aan beursaanbiedingen.

Bovendien kan elke investeerder die zijn tokens toevoegt aan de Automatic Liquidity Pool, rekenen op een aantrekkelijk rendement. De rente voor liquiditeitsverschaffers komt uit de transactiekosten van kopers en verkopers.

STAKEMOON garandeert zo zeer goede investeringsvoorwaarden voor elke partij.

Passief verdienen door staking

Dit is reeds vermeld, maar het is de moeite waard het onderwerp nader uit te leggen voor degenen die er niet mee vertrouwd zijn. Wat is staking?

Het verschijnt in elk blockchain-netwerk dat werkt met een consensus PoS (Proof-of-Stake). In tegenstelling tot de traditionele PoW (Proof-of-Work), heeft het geen hulp van miners nodig. PoS valideert transacties dankzij tokenhouders die hun kapitaal op het netwerk “bevriezen”. In ruil daarvoor ontvangen zij een overeenkomstige betaling.

Het is een geweldig systeem voor elke lange termijn belegger. Want als je toch al voor lange tijd tokens bewaart, waarom zou je er dan geen gebruik van maken?

Met staken doe je twee positieve dingen:

Het STAKEMOON-project geeft je deze kans.

Samenvatting

Vind je het leuk wat je tot nu toe geleerd hebt? Weet dat STAKEMOON nog veel meer te bieden heeft.

Bijkomende voordelen van het project zijn bijvoorbeeld een deflatoir tokenverbrandingssysteem (zodat de cryptocurrency een hoge wisselkoers behoudt) en een platform waarmee je meer dan 100 andere cryptocurrencies kunt staken op basis van PoS-consensus.

De eerste tokenverkoop ging van start in het vierde kwartaal van 2021. Iedereen die inhaakte, had StakeMoon Coin voor een veel gunstiger prijs kunnen kopen. Als het project je interesseert, is dit dus je kans om er actief aan deel te nemen.

Scroll naar boven